22. 9. 2019  16:14 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie a simulácia distribuovaného systému riadenia na báze TTEthernetu
Názov témy anglicky: Modeling and Simulation of Distributed Control System on TTEthernet Base
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Abstrakt: TTEthernet (Time-Triggered Ethernet) predstavuje časovo synchronizovanú sieť na báze Ethernetu, určenú pre použitie v robustných aplikáciách reálneho času. Technológia časovo-synchronizovaného prenosu dát, garantujúca ich dostupnosť podľa vopred definovaného časového plánu, je základom distribuovaných systémov riadenia. Typickými predstaviteľmi týchto aplikácií sú komplexné riadiace systémy použité v automobilovej technike (autonómne riadiace systémy) alebo v leteckej a vesmírnej technike, známe ako DIMA (Distributed Integrated Modular Avioniocs). Cieľom DP je realizácia demonštrátora riadiaceho systému riadenia vesmírnej lode. Úlohy: 1. Naštudujte základné princípy fungovania TTEthernetu a jeho implementácie. 2. Naštudujte a realizujte simulačný model v prostredí Matlab/Simulink. 3. Implementujte distribuovaný systém riadenia s využitím TTEthernet-u. 4. Overte navrhnutý systém s využitím hardware-in-the-loop simulácií (TTEthernet + implementácia real-time riadenia na moduloch Raspberry Pi) 5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.