22. 9. 2019  16:09 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Riadenie kolóny pozostávajúcej z fyzikálnych modelov automobilov v reálnom čase
Názov témy anglicky: Real-Time Control of Convoy Consisting from Car Physical Models
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je riadiť kolónu automobilov reprezentovanú fyzikálnymi modelmi automobilov postavenými na platforme minipočítača Raspberry Pi a ďalších mikropočítačov, pričom riadenie sa bude uskutočňovať v reálnom čase. Typickými úlohami bude zostavenie kolóny, opustenie kolóny jedným z vozidiel, prerušenie kolóny, rozpustenie kolóny, jazda v kolóne, jazda kolóny vzhľadom k ostatným účastníkom premávky a rôzne manévre kolóny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.