16. 7. 2019  12:03 Drahomír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Online experimentovanie s modelom termo-optickej sústavy
Název tématu anglicky: Online experimentation with termo-optical plant
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zabezpečiť online riadenie laboratórneho modelu termo-optickej sústavy. Úlohy: 1. Oboznámte sa s dvoma prevedeniami reálneho experimentu, s jeho dynamikou, vstupmi, výstupmi a možnosťami jeho riadenia. Zabezpečte, aby sa s obidvoma realizáciami dalo pracovať rovnakým spôsobom (transformácia pôvodného riešenia na Arduino). 2. Oboznámte sa so simulačným prostredím LabView s prihliadnutím na možnosť online riadenia reálnych experimentov. 3. Navrhnite a realizujte riadenie daného experimentu v prostredí Internetu. 4. Vizualizujte získané reálne výsledky simulácií. Preskúmajte aj možnosti využitia video kanálu. 5. Vyhodnoďte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.