21. 10. 2019  2:05 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Online experimentovanie s modelom termo-optickej sústavy
Názov témy anglicky: Online experimentation with termo-optical plant
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zabezpečiť online riadenie laboratórneho modelu termo-optickej sústavy. Úlohy: 1. Oboznámte sa s dvoma prevedeniami reálneho experimentu, s jeho dynamikou, vstupmi, výstupmi a možnosťami jeho riadenia. Zabezpečte, aby sa s obidvoma realizáciami dalo pracovať rovnakým spôsobom (transformácia pôvodného riešenia na Arduino). 2. Oboznámte sa so simulačným prostredím LabView s prihliadnutím na možnosť online riadenia reálnych experimentov. 3. Navrhnite a realizujte riadenie daného experimentu v prostredí Internetu. 4. Vizualizujte získané reálne výsledky simulácií. Preskúmajte aj možnosti využitia video kanálu. 5. Vyhodnoďte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.