Jul 22, 2019   11:33 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Online experimentovanie s modelom magnetickej levitácie
Title of topic in English: Online experimentation with magnetic levitation plant
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je zabezpečiť online riadenie reálneho zariadenia v prostredí Internetu. Úlohy: 1. Oboznámte sa s predmetným reálnym experimentom, s jeho dynamikou, vstupmi, výstupmi a možnosťami jeho riadenia. 2. Oboznámte sa s vhodnými simulačnými prostrediami s prihliadnutím na možnosť online riadenia reálnych experimentov. 3. Navrhnite a realizujte vzdialené riadenie daného experimentu. 4. Vizualizujte získané reálne výsledky simulácií. Preskúmajte aj možnosti využitia video kanálu. 5. Vyhodnoďte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.