16. 9. 2019  6:16 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Experimentovanie s robotickým ramenom
Názov témy anglicky: Experimentation with robotic arm
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je využiť možnosti laboratórneho robotického ramena pre účely experimentovania v prostredí Internetu. Úlohy: 1. Oboznámte sa s robotickým ramenom uArm Swift Pro a s možnosťami komunikácie s týmto zariadením. 2. Analyzujte rôzne možnosti jeho programovania a porovnajte ich využiteľnosť pri implementácii jednoduchej úlohy (napr. skladanie Hanojskej veže). 3. Navrhnite možnosť využitia robotického ramena v laboratóriu online experimentov a implementujte navrhnuté riešenie. 4. Verifikujte dosiahnuté výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.