28. 10. 2020  4:51 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Riadenie DC-DC konvertorov využívaných v oblasti emobility
Názov témy anglicky:
DC=DC convertors control for emoébility applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Vypracovať prehľad literatúry zameranej na riadenie DC-DC konvertorov využívaných v oblasti emobility. Overiť zvolené algoritmy riadeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.