16. 6. 2019  4:33 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti sanácie rodinného domu v intraviláne mesta
Názov témy anglicky: Possibilities of reclamation of family house in urban area
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra hydrotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Abstrakt: Úlohou bakalára je navrhnúť možnosti odstránenia vlhkosti základových konštrukcií rodinného domu v intraviláne Bratislavy. Súčasťou záverečnej práce bude variantné riešenie sanácie budovy s návrhom kompletného technického riešenia (technológia, materiály).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.