Jul 20, 2019   9:15 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vytvorenie edukatívneho modelu reálneho výkonového tyristorového a diódového modulu v prostredí COMSOL.
Title of topic in English: Vytvorenie edukativneho modelu reálneho výkonového tyristorového/diódového modulu v prostredí COMSOL.
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Benko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Benko, PhD.
Summary: Vytvorenie edukatívneho modelu reálneho výkonového tyristorového a diódového modulu v prostredí COMSOL. Model ma umožňovať štúdium elektrických a tepelných vlastností modulu v rôznych aplikáciách. Zadanie: Naštudovať problematiku výkonového tyristora a diódy a ich náhradnej schémy. Vytvoriť náhradnú schému tyristora a diódy v prostredí SPICE a aplikovať ju vo výkonovom module v prostredí COMSOL. Porovnať výsledky simulácií s nameranými hodnotami na reálnom sériovo vyrábanom module. Práca sa bude realizovať na pracovisku Semikron, s.r.o., Vrbové. Konzultant: Ing. Karol Čičo, PhD., <karol.cico@semikron.com>Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ELN Electronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.