Jul 22, 2019   11:35 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modelovanie chladenia obalových súborov v suchom medzisklade vyhoretého paliva
Title of topic in English: Modeling of cooling of storage cask in dry interim storage
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Summary: Cieľom práce bude analyzovať chladenie obalových súborov uložených v suchom medzisklade vyhoretého paliva (MSVP). Pomocou CFD výpočtových nástrojov bude simulované komplexné 3D prúdenie atmosféry a prestup tepla do pevných štruktúr (steny budovy a podložia) v podmienkach suchého MSVP. Rozsah výpočtovej oblasti by mal zahŕňať budovu suchého MSVP, relevantné vnútorné priestory MSVP, vonkajšie povrchy obalových súborov. Cieľom realizovaných analýz je ohodnotiť vplyv jednotlivých faktorov na intenzitu chladenia obalových súborov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-JFI Nuclear and Physical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.