23. 9. 2019  15:16 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie chladenia obalových súborov v suchom medzisklade vyhoretého paliva
Názov témy anglicky: Modeling of cooling of storage cask in dry interim storage
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude analyzovať chladenie obalových súborov uložených v suchom medzisklade vyhoretého paliva (MSVP). Pomocou CFD výpočtových nástrojov bude simulované komplexné 3D prúdenie atmosféry a prestup tepla do pevných štruktúr (steny budovy a podložia) v podmienkach suchého MSVP. Rozsah výpočtovej oblasti by mal zahŕňať budovu suchého MSVP, relevantné vnútorné priestory MSVP, vonkajšie povrchy obalových súborov. Cieľom realizovaných analýz je ohodnotiť vplyv jednotlivých faktorov na intenzitu chladenia obalových súborov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.