14. 12. 2019  10:02 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Pamiatková obnova historickej budovy Hlavnej stanice v Bratislave
Název tématu anglicky: Monument Restoration of Historical Building of the Main Railway Station in Bratislava
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Abstrakt: Areál bratislavskej Hlavnej stanice bol vybudovaný v 2. polovici 19. storočia. Budova Hlavnej stanice bola niekoľkokrát prestavaná s cieľom zlepšiť prevádzkové parametre a kapacitné podmienky. Posledná nevhodná prestavba a dostavba úplne prekryla historické hodnoty pôvodnej architektúry. Cieľom diplomového projektu je vo väzbe na funkčno - prevádzkové a hmotovo - priestorové riešenie predstaničného priestoru zvoliť vhodnú funkciu budovy, vhodnú metódu pamiatkovej obnovy s vyzdvihnutím pamiatkových hodnôt pôvodnej architektúry objektu Hlavnej stanice.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCHxA architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.