May 30, 2020   5:12 a.m. Ferdinand
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Pamiatková obnova historickej budovy Hlavnej stanice v Bratislave
Title of topic in English:
Monument Restoration of Historical Building of the Main Railway Station in Bratislava
State of topic:
approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students:1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Summary: Areál bratislavskej Hlavnej stanice bol vybudovaný v 2. polovici 19. storočia. Budova Hlavnej stanice bola niekoľkokrát prestavaná s cieľom zlepšiť prevádzkové parametre a kapacitné podmienky. Posledná nevhodná prestavba a dostavba úplne prekryla historické hodnoty pôvodnej architektúry. Cieľom diplomového projektu je vo väzbe na funkčno - prevádzkové a hmotovo - priestorové riešenie predstaničného priestoru zvoliť vhodnú funkciu budovy, vhodnú metódu pamiatkovej obnovy s vyzdvihnutím pamiatkových hodnôt pôvodnej architektúry objektu Hlavnej stanice.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCHxA Architecture (study in English)

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.