9. 7. 2020  18:43 Lujza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Pamiatková obnova historickej budovy Hlavnej stanice v Bratislave
Názov témy anglicky: Monument Restoration of Historical Building of the Main Railway Station in Bratislava
Stav témy:
schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Fakulta:
Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko:
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Abstrakt:
Areál bratislavskej Hlavnej stanice bol vybudovaný v 2. polovici 19. storočia. Budova Hlavnej stanice bola niekoľkokrát prestavaná s cieľom zlepšiť prevádzkové parametre a kapacitné podmienky. Posledná nevhodná prestavba a dostavba úplne prekryla historické hodnoty pôvodnej architektúry. Cieľom diplomového projektu je vo väzbe na funkčno - prevádzkové a hmotovo - priestorové riešenie predstaničného priestoru zvoliť vhodnú funkciu budovy, vhodnú metódu pamiatkovej obnovy s vyzdvihnutím pamiatkových hodnôt pôvodnej architektúry objektu Hlavnej stanice.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCHxA architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.