21. 10. 2019  8:20 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vytvorenie katalógu chýb v procese frikčného zvárania
Názov témy anglicky: Creating the catalog of errors if the process of friction welding
Stav témy: schválené (doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť katalóg chýb v procese frikčného zvárania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KPR kvalita produkcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.