18. 6. 2019  9:02 Vratislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aplikácia štatistických metód zlepšovania procesov v spoločnosti MIDOPO s.r.o
Název tématu anglicky: Application of statistical methods of processes improvement in MIDOPO, s.r.o.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je identifikácia vybraného výrobného procesu, ktorý študent bude zlepšovať aplikovaním vybraných nástrojov a metód manažérstva kvality.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-KPR kvalita produkcie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.