28. 5. 2020  14:37 Viliam
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Aplikácia štatistických metód zlepšovania procesov v spoločnosti MIDOPO s.r.o
Název tématu anglicky: Application of statistical methods of processes improvement in MIDOPO, s.r.o.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je identifikácia vybraného výrobného procesu, ktorý študent bude zlepšovať aplikovaním vybraných nástrojov a metód manažérstva kvality.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KPR kvalita produkcie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.