20. 10. 2020  10:50 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Aplikácia štatistických metód zlepšovania procesov v spoločnosti MIDOPO s.r.o
Názov témy anglicky: Application of statistical methods of processes improvement in MIDOPO, s.r.o.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je identifikácia vybraného výrobného procesu, ktorý študent bude zlepšovať aplikovaním vybraných nástrojov a metód manažérstva kvality.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KPR kvalita produkcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.