16. 10. 2019  13:49 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikácia štatistických metód zlepšovania procesov v spoločnosti MIDOPO s.r.o
Názov témy anglicky: Application of statistical methods of processes improvement in MIDOPO, s.r.o.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je identifikácia vybraného výrobného procesu, ktorý študent bude zlepšovať aplikovaním vybraných nástrojov a metód manažérstva kvality.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KPR kvalita produkcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.