May 29, 2020   4:31 p.m. Vilma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Príprava tenkých rezov pomocou FIB a ich charakterizácia
Title of topic in English:
Preparation and characterization of thin films using FIB technique
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
1. Oboznámte sa so základnými fyzikálnymi javmi, na ktorých je založená funkcia duálneho zariadenia zloženého z elektrónového rastrovacieho mikroskopu na odraz (SEM) a iónového zdroja s fokusovaným iónovým zväzkom (FIB). 2. Naučte sa s uvedeným zariadením samostatne pracovať s cieľom pripraviť tenké lamely z vybraných vzoriek III-V polovodivých tenkých vrstiev. 3. Oboznámte sa s fyzikálnymi základmi vzniku charakteristického röntgenového žiarenia a jeho využitia v energo-dispeznej spektrometrii (EDS). 4. Pripravené lamely charakterizujte pomocou EDS a kriticky zhodnoťte vplyv prípravy tenkých lamiel na namerané výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
B-JFI Nuclear and Physical Engineering
B-JFI-FI Physical Engineering
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-JI Nuclear Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.