17. 9. 2019  22:05 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Regulácia zaťažovacieho mechanizmu s využitím PLC systému
Názov témy anglicky: Control of load mechanism using PLC system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Abstrakt: Cieľom DP je zostrojiť mechanizmu zaťažovania pružných prvkov v ťahu a tlaku s využitím elektromechanického pohonu. Úlohou regulácie má byť udržanie zvolenej zaťažujúcej sily (regulácia na silu) alebo zvolenej veľkosti deformácie (regulácia na polohu) pružného prvku. Regulácia má byť riešená riadením pohonu mechanizmu pomocou PLC systému, pričom merané veličiny budú: zaťažujúca sila a deformácia vzorky. Úlohy: 1. Navrhnite konštrukciu zaťažovacieho mechanizmu. 2. Inštalujte merací systém na mechanizmus (snímač sily a posunutia). 3. Vytvorte program riadenia pre PLC systém. 4. Experimentálne overte funkčnosť riadiaceho systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.