16. 12. 2019  2:47 Albína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Vývoj nových materiálov pre zásobníky tepla a interakcia týchto materiálov s akumulačným médiom.
Název tématu anglicky: Development of new materials for heat storage container and interactions of these materials with heat storage media.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Externí vzdělávací instituce: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotace: Cieľom práce je analyzovať interakciu konštrukčných materiálov tepelného zásobníka s akumulačným médiom pri cyklickej tepelnej záťaži. Ako konštrukčné materiály tepelných zásobníkov budú uvažované rôzne typy betónov, rôzne zliatiny ako aj iné nekovové komponenty a báze čadiča. Akumulačné média budú rôzne roztavené soli. Použité metódy výskumu budú simultánna termická analýza, difrakčné a spektrálne metódy.
Anotace anglicky: The target is to analyse the interactions of construction materials used for heat storage container with heat storage media. Various types of concrete, alloys and non-metallic components based on basalt will be considered as materials for heat storage containers. Various molten salts will be considered as heat storage media. Investigation methods will be simultaneous thermal analysis, diffraction and spectral methods.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ATEM anorganická technológia a materiály
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály