Oct 21, 2019   10:18 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vývoj metód na syntézu ternárnych fluoridov pre moderné aplikácie
Title of topic in English: Development of methods for synthesis of ternary fluorides for modern applications
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
External educational institution: Institute of Inorganic Chemistry of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Analýza fluoridových tavenín si vyžaduje množstvo poznatkov o prítomných fázach. Častokrát analyzované sústavy obsahujú zmesi fluoridových fáz, ktoré nie je možné odseparovať. Preto je nutné tieto fázy pripraviť v čistom stave. Aplikácia bežne používaných metód však často zlyháva. Predmetom práce preto bude vývoj nových metód pre syntézu anorganických fluoridových zlúčenín, prípadne vhodná modifikácia existujúcich metód.
Annotation in English: The analysis of fluorides melts requires a certain range of knowledge on present phases. Analysed mixtures often consist of more than one phase that cannot be separated. Thus it is demanding to prepare these phases in free form. The application of common methods, however, often fails. Object of the work will be the development of new methods for synthesis of inorganic fluorides or suitable modification existing ones.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ATEM Inorganic Technologies and Materials
D-ATEMxA Inorganic Technologies and Materials