24. 10. 2020  12:00 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Vývoj metód na syntézu ternárnych fluoridov pre moderné aplikácie
Názov témy anglicky:
Development of methods for synthesis of ternary fluorides for modern applications
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotácia:
Analýza fluoridových tavenín si vyžaduje množstvo poznatkov o prítomných fázach. Častokrát analyzované sústavy obsahujú zmesi fluoridových fáz, ktoré nie je možné odseparovať. Preto je nutné tieto fázy pripraviť v čistom stave. Aplikácia bežne používaných metód však často zlyháva. Predmetom práce preto bude vývoj nových metód pre syntézu anorganických fluoridových zlúčenín, prípadne vhodná modifikácia existujúcich metód.
Anotácia anglicky: The analysis of fluorides melts requires a certain range of knowledge on present phases. Analysed mixtures often consist of more than one phase that cannot be separated. Thus it is demanding to prepare these phases in free form. The application of common methods, however, often fails. Object of the work will be the development of new methods for synthesis of inorganic fluorides or suitable modification existing ones.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ATEM anorganické technológie a materiály
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály