18. 8. 2019  0:52 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Korózia superzliatin pre energetické aplikácie
Názov témy anglicky: Corrosion of superalloys for energy applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Cieľom práce bude skúmať odolnosť vybranej superzliatiny v závislosti na zložení fluoridovej zmesi, pričom samotná práca zahŕňa prípravu vzoriek, vyhodnocovanie mikrogeometrie povrchu, vyhodnocovanie koróznych vrstiev, agresivity korózneho prostredia a gravimetrické merania.
Anotácia anglicky: The aim of the work will be focused on corrosion resistance of high-temperature alloy, including measurements of the surface, microgeometry, thickness of corrosion layer, aggressiveness of environment and gravimetry of the samples.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --
D-ATEM anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --