22. 7. 2019  12:06 Magdaléna
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Štúdia dopravného prepojenia obce Jasenica a mestskej časti Považská Bystrica - Podvažie
Název tématu anglicky: Study of traffic connection of Jasenica municipality and city borough Považská Bystrica - Podvažie
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: Predmetom bakalárskej práce je navrhnúť smerové a výškové vedenie miestnej komunikácie v extraviláne a v intraviláne obce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.