Jul 22, 2019   11:45 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Nové prístupy detekcie plynov pomocou senzorov na báze kovových oxidov
Title of topic in English: New approaches for gas detection using metal oxide based sensors
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Summary: Cieľom práce bude podieľať sa na vývoji a charakterizácií senzorov plynu na báze oxidov kovov a bude zahŕňa elektrickú, kapacitnú a optickú charakterizáciu materiálov pre senzory plynov. Cieľom bude tiež aplikácia nových prístupov pre detekciu plynu pomocou optickej spektrometrie ako aj aplikácia rôznych prístupov pre dosiahnutie selektivity senzora. Práca ponúka možnosť prípravy elektronického rozhrania pre pripravené senzory plynu. Realizácia práce sa uskutoční v rámci bežiacich projektov na ústave ÚEF.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.