22. 9. 2019  16:31 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nové prístupy detekcie plynov pomocou senzorov na báze kovových oxidov
Názov témy anglicky: New approaches for gas detection using metal oxide based sensors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude podieľať sa na vývoji a charakterizácií senzorov plynu na báze oxidov kovov a bude zahŕňa elektrickú, kapacitnú a optickú charakterizáciu materiálov pre senzory plynov. Cieľom bude tiež aplikácia nových prístupov pre detekciu plynu pomocou optickej spektrometrie ako aj aplikácia rôznych prístupov pre dosiahnutie selektivity senzora. Práca ponúka možnosť prípravy elektronického rozhrania pre pripravené senzory plynu. Realizácia práce sa uskutoční v rámci bežiacich projektov na ústave ÚEF.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.