Jul 21, 2019   11:19 a.m. Daniel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Topoľčany, Areál starej nemocnice - návrh pamiatkovej obnovy vybraných objektov.
Title of topic in English: Topolčany, Old Hospital Complex - design of the monumental restoration of selected objects.
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Summary: Areál nemocnice v Topoľčanoch sa územne skladá z dvoch častí – stará nemocnica , tzv. Štummerova, a nová pavilónová, zo 70-ytch rokov 20.storočia. Areál starej nemocnice je súčasťou pamiatkovej zóny a jeho nosné objekty sú vyhlásené za NKP. Prevažná časť týchto objektov je dnes bez využitia, pričom začínajú chátrať. Tento pôvodný areál má však potenciál pre adaptáciu vzhľadom ku zachovaným urbanistickým a architektonickým hodnotám. Úlohou diplomovej práce je overiť nové funkčné využitie pre aspoň dva objekty (NKP) z pôvodnej zostavy tak, aby boli zachované a prezentované ich pamiatkové architektonické a urbanistické hodnoty v rámci navrhnutého konceptu nového využitia areálu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.