19. 6. 2019  10:02 Alfréd
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Topoľčany, Areál starej nemocnice - návrh pamiatkovej obnovy vybraných objektov.
Název tématu anglicky: Topolčany, Old Hospital Complex - design of the monumental restoration of selected objects.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Abstrakt: Areál nemocnice v Topoľčanoch sa územne skladá z dvoch častí – stará nemocnica , tzv. Štummerova, a nová pavilónová, zo 70-ytch rokov 20.storočia. Areál starej nemocnice je súčasťou pamiatkovej zóny a jeho nosné objekty sú vyhlásené za NKP. Prevažná časť týchto objektov je dnes bez využitia, pričom začínajú chátrať. Tento pôvodný areál má však potenciál pre adaptáciu vzhľadom ku zachovaným urbanistickým a architektonickým hodnotám. Úlohou diplomovej práce je overiť nové funkčné využitie pre aspoň dva objekty (NKP) z pôvodnej zostavy tak, aby boli zachované a prezentované ich pamiatkové architektonické a urbanistické hodnoty v rámci navrhnutého konceptu nového využitia areálu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-ARCH architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.