15. 10. 2019  0:47 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Topoľčany, Areál starej nemocnice - návrh pamiatkovej obnovy vybraných objektov.
Názov témy anglicky: Topolčany, Old Hospital Complex - design of the monumental restoration of selected objects.
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Abstrakt: Areál nemocnice v Topoľčanoch sa územne skladá z dvoch častí – stará nemocnica , tzv. Štummerova, a nová pavilónová, zo 70-ytch rokov 20.storočia. Areál starej nemocnice je súčasťou pamiatkovej zóny a jeho nosné objekty sú vyhlásené za NKP. Prevažná časť týchto objektov je dnes bez využitia, pričom začínajú chátrať. Tento pôvodný areál má však potenciál pre adaptáciu vzhľadom ku zachovaným urbanistickým a architektonickým hodnotám. Úlohou diplomovej práce je overiť nové funkčné využitie pre aspoň dva objekty (NKP) z pôvodnej zostavy tak, aby boli zachované a prezentované ich pamiatkové architektonické a urbanistické hodnoty v rámci navrhnutého konceptu nového využitia areálu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.