Jul 18, 2019   3:08 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Numerické modelovanie interakcie elektrónového zväzku s polovodičmi
Title of topic in English: Numerical modelling of electron beam interaction with semiconductors
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Summary: Pri interakcii elektrónového zväzku s tuhou látkou dochádza ku generácii nadbytočných voľných nosičov náboja a súvisiacim javom. Tieto procesy majú náhodný charakter. Cieľom tejto práce je napísať a odladiť program pre numerickú simuláciu interakcie elektrónov s polovodičmi využitím metódy Monte Carlo implementovaný paralelným grafickým procesorom. Úlohy: 1. Naštudovať problematiku numerických simulácií interakcie elektrónov s polovodičmi metódou Monte Carlo. 2. Oboznámenie sa s programovaním paralelných viac-vláknových úloh v grafických procesoroch. 3. Napísať a odladiť program v jazyku C/CUDA pre výpočet trajektórií elektrónov v polovodičoch metódou Monte Carlo pre grafický procesor NVIDIA. 4. Overenie funkčnosti programu a zhodnotenie výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.