23. 9. 2019  15:39 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Numerické modelovanie interakcie elektrónového zväzku s polovodičmi
Názov témy anglicky: Numerical modelling of electron beam interaction with semiconductors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Abstrakt: Pri interakcii elektrónového zväzku s tuhou látkou dochádza ku generácii nadbytočných voľných nosičov náboja a súvisiacim javom. Tieto procesy majú náhodný charakter. Cieľom tejto práce je napísať a odladiť program pre numerickú simuláciu interakcie elektrónov s polovodičmi využitím metódy Monte Carlo implementovaný paralelným grafickým procesorom. Úlohy: 1. Naštudovať problematiku numerických simulácií interakcie elektrónov s polovodičmi metódou Monte Carlo. 2. Oboznámenie sa s programovaním paralelných viac-vláknových úloh v grafických procesoroch. 3. Napísať a odladiť program v jazyku C/CUDA pre výpočet trajektórií elektrónov v polovodičoch metódou Monte Carlo pre grafický procesor NVIDIA. 4. Overenie funkčnosti programu a zhodnotenie výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.