Jul 19, 2019   5:01 p.m. Dušana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modrý kameň - pamiatková obnova hradu
Title of topic in English: Modrý Kameň - conservation and restoration of the castle
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Summary: Ruiny stredovekého hradu v areáli hradu a kaštieľa v Modrom kameni sú miestom možností pre vytvorenie priestoru, kde sa možné evokovať atmosféru hradu, ktorý bol významným sídlom počas obdobia gotiky. Samotný hrad má vytvorené funkčné zázemie v objekte renesančno-barokového kaštieľa, kde je situované Múzeum bábok a vytvára predpolie a nástup k objektu hradu. Jeho výnimočná poloha v krajine spolu so scenériou kalvárie ho predurčuje k vytvoreniu komplexu, v ktorom je možné použiť aj novotvar, evokujúci jeho význam kedysi i dnes.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.