16. 9. 2019  10:11 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modrý kameň - pamiatková obnova hradu
Názov témy anglicky: Modrý Kameň - conservation and restoration of the castle
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Abstrakt: Ruiny stredovekého hradu v areáli hradu a kaštieľa v Modrom kameni sú miestom možností pre vytvorenie priestoru, kde sa možné evokovať atmosféru hradu, ktorý bol významným sídlom počas obdobia gotiky. Samotný hrad má vytvorené funkčné zázemie v objekte renesančno-barokového kaštieľa, kde je situované Múzeum bábok a vytvára predpolie a nástup k objektu hradu. Jeho výnimočná poloha v krajine spolu so scenériou kalvárie ho predurčuje k vytvoreniu komplexu, v ktorom je možné použiť aj novotvar, evokujúci jeho význam kedysi i dnes.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.