18. 10. 2019  7:06 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vývoj nových SiC keramických materiálov so zlepšenými vysokoteplotnými vlastnosťami
Názov témy anglicky: Development of new SiC-based ceramics with the improved high temperature properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Peter Tatarko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Peter Tatarko, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Práca sa bude zaoberať syntézou a charakterizáciou nových keramických SiC materiálov a ich kompozitov. Pozornosť bude venovaná tvorbe unikátnej mikroštruktúry a chemického zloženia materiálov s cieľom vylepšiť vysokoteplotné vlastnosti materiálov.
Anotácia anglicky: The work will be focused on the synthesis and characterisation of SiC ceramics. The aim will be to develop a unique microstructure and a chemical composition of the materials with the improved high temperature properties.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ATEM anorganické technológie a materiály