Jul 18, 2019   3:13 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: FM rozhlasový vysielač
Title of topic in English: FM radio transmitter
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Summary: Pripojenie, prevádzka a meranie rozhlasového vysielača je stále živá téma, ktorú možno rozvíjať tak v smere meracích metód ako aj v smere vysokofrekvenčnej techniky. Poslucháč bude mať k dispozícii rozhlasový vysielač "Technologie Eletronische Milanesi" typ 7A1100 series, pre ktorý bude potrebné vypočítať a zostrojiť žiarič a zmerať základné parametre. Úlohy zadania: 1. Zoznámte sa s funkciou FM rozhlasového vysielača, jeho ovládacími prvkami, vstupmi, výstupmi, napäťovými a prúdovými úrovňami. 2. Pre vami zvolenú vysielaciu frekvenciu navrhnite a zostrojte žiarič vysokofrekvenčného poľa. 3. Zabezpečte minimalizáciu povrchových prúdov tečúcich tienením napájača antény. 4. Na základe merania stanovte vyžarovací výkon antény napájanej FM vysielačom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ET Electrical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.