25. 5. 2020  5:01 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
FM rozhlasový vysielač
Názov témy anglicky:
FM radio transmitter
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Abstrakt: Pripojenie, prevádzka a meranie rozhlasového vysielača je stále živá téma, ktorú možno rozvíjať tak v smere meracích metód ako aj v smere vysokofrekvenčnej techniky. Poslucháč bude mať k dispozícii rozhlasový vysielač "Technologie Eletronische Milanesi" typ 7A1100 series, pre ktorý bude potrebné vypočítať a zostrojiť žiarič a zmerať základné parametre. Úlohy zadania: 1. Zoznámte sa s funkciou FM rozhlasového vysielača, jeho ovládacími prvkami, vstupmi, výstupmi, napäťovými a prúdovými úrovňami. 2. Pre vami zvolenú vysielaciu frekvenciu navrhnite a zostrojte žiarič vysokofrekvenčného poľa. 3. Zabezpečte minimalizáciu povrchových prúdov tečúcich tienením napájača antény. 4. Na základe merania stanovte vyžarovací výkon antény napájanej FM vysielačom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ET elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.