17. 6. 2019  9:46 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: FM rozhlasový vysielač
Názov témy anglicky: FM radio transmitter
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Abstrakt: Pripojenie, prevádzka a meranie rozhlasového vysielača je stále živá téma, ktorú možno rozvíjať tak v smere meracích metód ako aj v smere vysokofrekvenčnej techniky. Poslucháč bude mať k dispozícii rozhlasový vysielač "Technologie Eletronische Milanesi" typ 7A1100 series, pre ktorý bude potrebné vypočítať a zostrojiť žiarič a zmerať základné parametre. Úlohy zadania: 1. Zoznámte sa s funkciou FM rozhlasového vysielača, jeho ovládacími prvkami, vstupmi, výstupmi, napäťovými a prúdovými úrovňami. 2. Pre vami zvolenú vysielaciu frekvenciu navrhnite a zostrojte žiarič vysokofrekvenčného poľa. 3. Zabezpečte minimalizáciu povrchových prúdov tečúcich tienením napájača antény. 4. Na základe merania stanovte vyžarovací výkon antény napájanej FM vysielačom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ET elektrotechnika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.