20. 9. 2019  14:34 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh, simulácia a realizácia systému pre IIoT (Industrial Internet of Things)
Názov témy anglicky: Design, simulation and implementation of the IIoT (Industrial Internet of Things)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je naštudovať, navrhnúť, odsimulovať a na základe dostupného hardvérového a softvérového vybavenia zrealizovať jednoduchý mechatronický systém s využitím priemyselného internetu vecí (IIoT) so zameraním na automobilovú výrobu. Úlohy: 1. Preštudujte a spracujte metodiku pre riadenie procesov v IIoT 2. Vypracujte štandard pre priemyselné použitie IIoT so zameraním na automobilovú výrobu 3. Navrhnite a odsimulujte zjednodušený mechatronický systém 4. Aplikujte simulovaný systém na reálne zariadenie na základe dostupného hardvérového a softvérového vybavenia 5. Porovnajte a vyhodnoťte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.