Aug 22, 2019   7:44 a.m. Tichomír
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vinárske zážitkové centrum, Svätý Jur, spoločenské priestory
Title of topic in English: Wine adventure center, Svätý Jur, social spaces
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Summary: Vinárske zážitkové centrum je pestovatelsko-rekreačná oblasť v blízkosti Bratislavy. Okrem pestovania hrozna sa tento prírodný produkt ďalej spracováva a výsledným produktom je víno. Pre širšiu publicitu a popularizáciu samotného procesu výroby vína je v areáli okrem popularizačných aktivít vo forme prednášok a osobnej prehliadky spôsobu výroby aj proces ochutnávania vína pre verejnosť. Tým sa stávajú aj spoločenské priestory a ich vnútorné zariadenie dôležitou súčasťou kvality architektonického návrhu komplexu areálu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.