18. 10. 2019  23:27 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vinárske zážitkové centrum, Svätý Jur, spoločenské priestory
Názov témy anglicky: Wine adventure center, Svätý Jur, social spaces
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Abstrakt: Vinárske zážitkové centrum je pestovatelsko-rekreačná oblasť v blízkosti Bratislavy. Okrem pestovania hrozna sa tento prírodný produkt ďalej spracováva a výsledným produktom je víno. Pre širšiu publicitu a popularizáciu samotného procesu výroby vína je v areáli okrem popularizačných aktivít vo forme prednášok a osobnej prehliadky spôsobu výroby aj proces ochutnávania vína pre verejnosť. Tým sa stávajú aj spoločenské priestory a ich vnútorné zariadenie dôležitou súčasťou kvality architektonického návrhu komplexu areálu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.