21. 10. 2019  22:31 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum, Leopoldov
Názov témy anglicky: Reconstruction of the cinema to the cultural center, Leopoldov
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Abstrakt: Objekt bývalého kina v Leopoldove nemá dostačujúce spoločenské využitie a je aj priestorovo a technologicky málo využívaný. Jeho prestavba umožňuje areál modernizovať a ponúknuť verejnosti viacero novoupravených priestorov pre spoločenské využitie. Takáto rekonštrukcia predpokladá aj novú kvalitu vnútorných priestorov, ktoré budú predmetom diplomovej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.