4. 6. 2020  0:58 Lenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Komunitné centrum Vígľaš – interiér
Název tématu anglicky:
Community Center Vígľaš – interior
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je komplexná architektonická štúdia interiéru vybraných priestorov komunitného centra situovaného v obci Vígľaš. Súčasťou interiérového projektu sú koncepčné dispozično-prevádzkové a výtvarno-kompozičné súvislosti, detailný návrh povrchov zvislých konštrukcií, podláh a podhľadov, návrh farebnosti, osvetlenia, zariaďovacích predmetov, dizajnové a technicko-konštrukčné riešenie zvolených atypických súčastí stavebného interiéru a mobiliáru. V procese tvorby i finálnom dokumentačnom výstupe sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkčnosť, úžitkovosť a estetické výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.