Jul 9, 2020   1:04 a.m. Lujza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Komunitné centrum Vígľaš – interiér
Title of topic in English:
Community Center Vígľaš – interior
State of topic:
approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Faculty:
Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Predmetom diplomovej práce je komplexná architektonická štúdia interiéru vybraných priestorov komunitného centra situovaného v obci Vígľaš. Súčasťou interiérového projektu sú koncepčné dispozično-prevádzkové a výtvarno-kompozičné súvislosti, detailný návrh povrchov zvislých konštrukcií, podláh a podhľadov, návrh farebnosti, osvetlenia, zariaďovacích predmetov, dizajnové a technicko-konštrukčné riešenie zvolených atypických súčastí stavebného interiéru a mobiliáru. V procese tvorby i finálnom dokumentačnom výstupe sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkčnosť, úžitkovosť a estetické výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.