Aug 20, 2019   0:24 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Polyfunkčný bytový dom „BEACH“ - Recife, Brazília – interiér
Title of topic in English: Multifunctional residential building „BEACH“ - Recife, Brasil – interior
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Summary: Predmetom diplomovej práce je komplexná architektonická štúdia interiéru vybraných priestorov situovaných v polyfunkčnom bytovom dome v brazílskom meste Recife. Súčasťou interiérového projektu sú koncepčné dispozično-prevádzkové a výtvarno-kompozičné súvislosti, detailný návrh povrchov zvislých konštrukcií, podláh a podhľadov, návrh farebnosti, osvetlenia, zariaďovacích predmetov, dizajnové a technicko-konštrukčné riešenie zvolených atypických súčastí stavebného interiéru a mobiliáru. V procese tvorby i finálnom dokumentačnom výstupe sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkčnosť, úžitkovosť a estetické výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.