16. 10. 2019  23:57 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Polyfunkčný bytový dom „BEACH“ - Recife, Brazília – interiér
Název tématu anglicky: Multifunctional residential building „BEACH“ - Recife, Brasil – interior
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je komplexná architektonická štúdia interiéru vybraných priestorov situovaných v polyfunkčnom bytovom dome v brazílskom meste Recife. Súčasťou interiérového projektu sú koncepčné dispozično-prevádzkové a výtvarno-kompozičné súvislosti, detailný návrh povrchov zvislých konštrukcií, podláh a podhľadov, návrh farebnosti, osvetlenia, zariaďovacích predmetov, dizajnové a technicko-konštrukčné riešenie zvolených atypických súčastí stavebného interiéru a mobiliáru. V procese tvorby i finálnom dokumentačnom výstupe sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkčnosť, úžitkovosť a estetické výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.