27. 6. 2019  8:59 Ladislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Autonómne riadenie malého robotického vozidla
Názov témy anglicky: Autonomous control of a small robotic vehicle
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Bucz, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Bucz, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je návrh algoritmu na účely autonómneho riadenia malého robotického vozidla a jeho realizácia. Úlohy: 1. Analýza súčasného stavu riešenia problematiky. 2. Teoretický rozbor snímačov a akčných členov používaných v regulačných obvodoch autonómneho riadenia. 3. Zostavenie matematického a simulačného modelu malého robotického vozidla. 4. Návrh algoritmu autonómneho riadenia robotického vozidla s využitím OpenCV. 5. Realizácia a overenie navrhnutého algoritmu, vyhodnotenie výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.