Jun 25, 2019   11:33 a.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Autonómne riadenie malého robotického vozidla
Title of topic in English: Autonomous control of a small robotic vehicle
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Bucz, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Štefan Bucz, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je návrh algoritmu na účely autonómneho riadenia malého robotického vozidla a jeho realizácia. Úlohy: 1. Analýza súčasného stavu riešenia problematiky. 2. Teoretický rozbor snímačov a akčných členov používaných v regulačných obvodoch autonómneho riadenia. 3. Zostavenie matematického a simulačného modelu malého robotického vozidla. 4. Návrh algoritmu autonómneho riadenia robotického vozidla s využitím OpenCV. 5. Realizácia a overenie navrhnutého algoritmu, vyhodnotenie výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.