Oct 20, 2019   5:00 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadenie spojitých nádob v laboratóriu UIAM - téma na rok 2019/20
Title of topic in English: Control of coupled tanks in the laboratory of UIAM
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jana Flochová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jana Flochová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riadenie tlaku a hladiny vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob v laboratóriu 4.202 pomocou PLC S7-300. Súčasťou riešenia by mala byť i identifikácia sústavy pomocou zariadnia Festo, programu Fluidlab a Matlab toolkit Ident, návrh konštánt regulátora vybranou teoretickou metódou a použitie samoladiaceho algoritmu na výpočet konštánt regulátora v softvéri TIA Portal firmy Siemens .Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.