Oct 20, 2019   7:38 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modrý kameň. Pamiatková obnova hradu
Title of topic in English: Modrý kameň. Monument restoration of the castle.
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Summary: Areál komplexu hradu Modrý kameň pozostáva z budovy kaštieľa a z torza stredovekého hradu. Komplex je situovaný nad obcou a oproti nemu sa nachádza Kalvária. Úlohou diplomovej práce je ťažiskovo návrh obnovy časti stredovekého hradu, ktorý je v ruinálnej podobe, ako aj vyriešenie potrebných funkcií. Študent zvolí vhodný metodický variant. Súčasťou riešenia bude aj návrh urbanistického riešenie bezprostredného okolia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.