23. 9. 2019  2:47 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modrý kameň. Pamiatková obnova hradu
Názov témy anglicky: Modrý kameň. Monument restoration of the castle.
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Abstrakt: Areál komplexu hradu Modrý kameň pozostáva z budovy kaštieľa a z torza stredovekého hradu. Komplex je situovaný nad obcou a oproti nemu sa nachádza Kalvária. Úlohou diplomovej práce je ťažiskovo návrh obnovy časti stredovekého hradu, ktorý je v ruinálnej podobe, ako aj vyriešenie potrebných funkcií. Študent zvolí vhodný metodický variant. Súčasťou riešenia bude aj návrh urbanistického riešenie bezprostredného okolia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.