19. 9. 2019  12:57 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kid´s factory, Laveno - Mombello, Italy
Názov témy anglicky: Kid´s factory, Laveno - Mombello, Italy
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavel Paňák
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Dekanát - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Pavel Paňák
Abstrakt: Toto zadanie má byť návrhom edukačnovoľnočasového areálu v súbore stavieb a priestranstiev bývalej a opustenej fabriky na rôzne keramické produkty. Úlohou je premeniť toto racionálne prostredie podnecujúce fantáziu, záujem a zábavu detí rôznych školských vekových kategórií. Areál má ponúknuť výmenné turnusy s ubytovaním, ale aj jednorazové kolektívne či individuálne krátkodobé pobyty. Je nadregionálneho významu. Jeho tri charakteristické zóny budú zamerané na rozdielne poslanie s využitím či úpravou jestvujúcich stavieb, štruktúr a priestranstiev.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.